• Giga@hdv-tech.com
 • 24H Onlaýn hyzmat:
  • 7189078c
  • sns03
  • 6660e33e
  • youtube 拷贝
  • instagram
  Içerki habarlar

  Täze önüm çykarylyşy

  • Admin tarapyndan / 22-nji oktýabr /0Teswirler

   Sanly modulýasiýa toplumy

   Styldyzlar sanly modulirlemegiň esasy düşünjesidir.Sanly signallary iberenimizde, adatça göni 0 ýa-da 1 ibermeýäris, ýöne ilki bilen bir ýa-da birnäçe adama görä 0 we 1 signal (bit) toparyny döredýäris.Mysal üçin, her iki bit bir topar emele getirýär, ýagny 00, 01, 10 we 11. Dört ştat bar ...
   Sanly modulýasiýa toplumy
   Koprak oka
  • Admin tarapyndan / 24 Apr 20 /0Teswirler

   Malylylyk şekillendiriş akylly kaskasy

   Epidemiýa garşy artefaktlar üçin N901 akylly kaskasynyň derňewi - Epidemiýa garşy ünsden düşürip bolmajak Hytaýyň ylmy we tehnologiki güýji, N901 akylly kaskasy ykjam agramy sebäpli çeýe ýerleşdirilip bilner.Optiki hereketlendiriji tehnologiýasynyň ulanylmagy sebäpli esasy gözleg ...
   Koprak oka
  web 聊天